Czyszczalnie do zboża

Petkus K523
Petkus K527
Petkus K545
Petkus K547
Petkus K531 Gigant
Petkus k541 Super
Tryjer Petkus K231
Tryjer K236
Sita i inne części